Algemene voorwaarden Samen Opstellen

Uw rechten 

Kortweg komt het erop neer dat u mag verwachten dat wij onze opdracht naar beste vermogen, vakkundig en zorgvuldig zullen uitvoeren. U kunt erop rekenen dat wij in ons gedrag getuigen van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en professionaliteit.

Soort overeenkomst 

Wij gaan met u een inspanningsverbintenis aan. Dat wil zeggen dat wij ons niet zal binden aan een bepaald resultaat, maar wél aan het leveren van professionele inspanning.

Privacy en geheimhoudingsplicht 

Alles wat wordt besproken tussen u en ons is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Mocht uw werkgever geïnformeerd willen worden, dan zullen wij steeds duidelijke afspraken met u maken over (of en) hoe dat gebeurt en wat er eventueel met uw instemming kan worden besproken.

Bij de start van elke bijeenkomst wordt het onderwerp ‘vertrouwelijkheid’ direct plenair besproken. In elke nieuwe groep worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en wat niet aan derden verteld kan worden. Als er al iets aan ‘derden’ wordt verteld, dan altijd zonder naam. 

Gebruik van email-adressen 

Wij gebruiken uw email-adres voor bevestigingen van deelname, aanvullende informatie over een traject, workshop, nieuwsbrieven, voor het beantwoorden van uw vragen en het versturen van facturen.

Gebruik van telefoonnummers 

Behalve om u terug te bellen als u ons hebt gebeld, gebruiken wij uw telefoonnummer uitsluitend voor het doorgeven van belangrijke informatie.

Annuleren of verzetten van afspraken 

Als u verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op (via mail: samenopstellen@gmail.com of telefoon: 06-5597 4608 of 06-1315 9470).

In het document waarmee uw deelname door ons wordt bevestigd, vind u ook de betalings- en annuleringsregeling en de bijbehorende betaallink die er voor de betreffende aanmelding geldt. Deelname is pas definitief na ontvangst van betaling.

Afspraken voor een individuele of groepssessie dienen uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd te worden, zodat wij de gereserveerde tijd eventueel nog aan anderen kunnen aanbieden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, vindt geen restitutie plaats.

Betaling 

Na aanmelding ontvangt u een betaallink. Deelname is pas definitief na ontvangst van betaling.

Samen Opstellen behoudt zich de vrijheid voor om sessie-afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken in het kader van de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt. Dit geldt uiteraard niet voor groepsbijeenkomsten: die gaan in principe altijd door tenzij bij ziekte helemaal geen vervanging te regelen is. In die hoogst zeldzame gevallen verzetten wij een bijeenkomst -in overleg met de deelnemers- naar een later moment. 

Verantwoordelijkheid 

Als wij tijdens een sessie zaken of ziektebeelden vermoeden die niet binnen onze deskundigheid vallen, dan zullen wij u daarop attenderen en u desgewenst helpen om een deskundige te vinden. Wij adviseren niet over te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven; wij ondersteunen uitsluitend het eigen proces, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting te ondersteunen.

U draagt altijd en overal de verantwoordelijkheid voor uw eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Het betreden van de ruimten waarin wij werken en het gebruik van de in die ruimten aanwezige materialen, zijn te allen tijde voor uw eigen risico. 

Samen Opstellen, Algemene voorwaarden, november 2021